bris
17 آبان 1401 - 19:12

آمریکا و متحدانش به ایده های منسوخ نئو استعماری پایبند هستند

نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه تأکید کرد که آمریکا و متحدانش با پایبندی به ایده های منسوخ نئو استعماری، قدم در یک راه بن بست گذاشته اند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه و رئیس حزب «روسیه متحد» گفت که آمریکا و متحدانش هنوز سرسختانه به دیدگاه‌هایی که مدت‌های طولانی از تاریخ انقضای آن گذشته است، پایبند هستند اما آنها قدم در یک مسیر بن بست گذاشته اند. خبرگزاری مهرروسیامدودفاندطبق این گزارش، دیمیتری مدودف در سخنرانی در کنفرانس بین المللی حزب روسیه متحد در مورد امنیت بین المللی در شرایط بی ثباتی ژئوپلیتیکی گفت: متأسفانه تعدادی از کشورهای غربی، در درجه اول آمریکا و تعدادی از شرکای کوچک آن، با وجود واقعیت‌های عینی، همچنان به دیدگاه‌های منسوخ شده از دیرباز، که در واقع دیدگاه‌ها و عقاید سیاسی نئو استعماری هستند، پایبندند و مایل نیستند مواضع و اراده کشورهای مستقل را در نظر بگیرند. مدودفالمللیالمللینئومدودف تصریح کرد: راهی که آمریکا و متحدانش در آن حرکت می‌کنند، بن‌بستی است که منجر به از دست رفتن بسیاری از ارزش‌های سنتی، جهانی شدن مسائل توسعه اقتصادی و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌شود. افزایش اعتماد بین کشورها، تضمین امنیت آنها و تضمین توسعه پایدار تنها با تقویت نظم جهانی چندقطبی محقق می‌شود. مدودفوی ادامه داد: نشست امروز به موضوعات حیاتی مرتبط با امنیت بین المللی در شرایط بی ثباتی ژئوپلیتیکی در جهان اختصاص دارد و این موضوعات در حال حاضر در خط مقدم دستور کار جهانی قرار دارد. هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند بر مسائل تأمین غذا و امنیت در حوزه اطلاعات، اقتصاد و بیماری‌های همه گیر فائق آید. این موضوع کاملاً مشخص است. المللیدیمیتری مدودف در پایان با اشاره به لزوم مقابله با تهدیدات تروریسم و جلوگیری از دامن زدن به درگیری‌های نظامی، افزود: کشورهای آفریقایی نقش ویژه‌ای در به عهده گرفتن این وظایف در دنیای جدید و چند قطبی ایفا خواهند کرد. مدودف
منبع: مهر
شناسه خبر: 838320